Đại thừa và tiểu thừa trong đạo phật

Nếu ngay từ đầu Đạo Phật đã thiết lập một con đường cho sự giác ngộ và giải thoát, vậy tại sao lại có khái niệm đại thừa và tiểu thừa?

hinh-phat

Có 3 giai đoạn trong lịch sự Phật Giáo: Nguyên Thuỷ, Tiểu thừa và Đại thừa. Nguyên thuỷ được tính từ khi Đức Phật còn tại thế đến sau khi Ngài diệt độ khoảng 100 năm. Và tiếp theo đó là sự phát triển các hệ thống tư tưởng của Tiểu thừa và Đại Thừa. Nói chung, khái niệm Tiểu thừa (chiếc xe nhỏ) và Đại thừa (chiếc xe lớn) được hình thành trong quá trình phát triển lịch sử tư tưởng và triết học Phật giáo.

hinh-phat-1

Sự phát triển của hai trường phái chính này được mở rộng thành 18 bộ phái theo lịch sử Phật Giáo. Tư tưởng của cả hai trường phái này đều dựa trên các giáo lý căn bản như Bốn chân lý, Duyên Khởi, và Vô Ngã. Mặc dù vậy, cả hai trường phái này đều có những quan niệm và giải thích khác nhau về phương diện tu tập bản thân và các mối liên hệ xã hội.

Xem thêm: Phật giáo là tôn giáo hay là triết học

Lịch sử cho chúng ta biết rằng, khi xã hội ngày càng phát triển, thì ngôn ngữ, tư tưởng và cuộc sống thực tế cũng phát triển; đấy là lý do căn bản của sự phát sinh những kiến giải và quan niệm khác nhau của những người đệ tử Phật. Nhất là, khi Đức Phật đã diệt độ hàng trăm năm và những lời dạy chân chất của Ngài, theo thời gian, đã bị bao phủ lên một lớp áo lý luận và kiến giải theo những cách tân của xã hội.

Ngày nay, người học Phật thường dùng khái niệm Phật giáo Nguyên thuỷ và Phật giáo phát triển để nói đến những khác biệt trong các hình thức Phật giáo.

Hương Hồng Vân xin chia sẻ cùng quý độc giả

Chia sẻ:

Bài viết liên quan

Bình luận