Phật Giáo là tôn giáo hay triết học

hinh-phat-huong-hong-van
1.  Phật Giáo là tôn giáo hay triết học Câu hỏi rất bao quát. Vì lẽ, trên thế giới có nhiều tôn giáo và nhiều quan niệm khác nhau về Thương Đế; và mỗi tôn giáo đều có chủ trương và học thuyết khác nhau. Tuy nhiên, có thể khái quát các nhóm tôn giáo thế giới (world religions) theo hai đặc tính cơ bản, đó là : a/ Tôn...

Phải chăng đạo phật chủ trương lìa bỏ thế gian?

hinh-phat-1
5. Phải chăng đạo phật chủ trương lìa bỏ thế gian? Bạn hãy thận trong với câu hỏi này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đã đạt được giác ngộ, giải thoát tối thượng, tức là Ngài đã thực thụ giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi ở độ tuổi trung niên. Thế nhưng Ngài vẫn ở lại thế gian thêm hơn bốn...

Các hệ tư tưởng chính yêu trong Phật Giáo

hinh-phat-1
Có bao nhiêu hệ tư tưởng chính yêu trong Phật Giáo Câu hỏi này rất bao quát. Vì trên thực tế, trong đạo Phật có 2 phạm trù tư tưởng, tạm phân biệt như vậy. Thứ nhất là lịch sử tư tưởng, như các nhà Phật học đã phân định dựa theo các thời kỳ phát triển của lịch sử hay còn gọi là lịch sử phân kỳ Phật...