12 cách khuyến khích con cư xử tốt

day-tre-le-phep
Dưới đây là 12 cách giúp khuyến khích trẻ ở mọi lứa tuổi biết cư xử tốt hơn 1. Trẻ con cư xử theo người lớn. Trẻ nhỏ thường quan sát người lớn để biết cách cư xử trong cuộc sống, vì thế, bạn hãy là người làm mẫu, dùng chính hành động của mình để dạy bé. Những việc bạn làm thường quan trọng hơn...