Bí quyết cải biến vận mệnh để có phúc khí

bi-quyet-cai-bien-van-menh-de-co-phuc-khi
Theo lý thuyết nhân quả của nhà Phật, “phúc khí” của một người từ đâu mà đến? Thứ nhất: nó đến từ khi con người được sinh ra (mang theo từ tiền kiếp). Thứ hai là do đời này hành thiện tích đức mà có, xét cho cùng, có thể thực sự thay đổi vận mệnh con người nằm ở hai chữ “nhân quả”. Bởi vì, bất...